Děláme odborné překlady se speciálním nebo technickým zaměřením

Provádíme jak profesionální a špičkovétlumočení, tak překlady. Překlad je vlastně písemný převod textu z jednoho jazyka do jazyka druhého. Překládané texty jsou různého druhu, mohou být obecného rázu nebo odborné, umělecké, či administrativní.
Kritériem pro překladatelskou činnost není hlavně rychlost, jako je tomu u tlumočení, ale hlavně správnost a přesnost. U uměleckého textu hraje svou významnou roli i styl a cítění překladatele. Na tom závisí estetická kvalita výsledku.
Konsekutivní tlumočení je takové, že tlumočník překládá v pauze řečníka. Naopak simultánní tlumočnická činnost probíhá současně s řečníkem. Bývá to tak například na mezinárodních konferencích a zasedáních. Tlumočník projev průběžně překládá do jiného jazyka.